Wiadomość zwrotna

feedback jest najważniejszy, otrzymasz go niezależnie od wyniku rekrutacji