Analiza zachodzących trendów w transporcie kolejowym